Kerkdiensten meebeleven tijdens coronacrisis

Onder deze tekst vindt u de keuzeknoppen om de diensten online mee te kunnen beleven.

Huidige coronamaatregelen in onze gebouwen

Het CIO (het interkerkelijk Contact In Overheidszaken) geeft advies aan de aangesloten kerkgenootschappen over de laatste aanpassingen.

Van die adviezen zijn voor onze gebouwen “de Levensbron” in Alblasserdam  en “de Hoeksteen” in Nieuw-Lekkerland de volgende aandachtspunten overgenomen:

= Voor de kerkdiensten is de 1,5 meter regel van toepassing, per gebouw max. 50 personen.

= Kerkgangers hebben een vaste toegewezen zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. Indien gewenst staat het de gemeenteleden vrij, om bij verplaatsingen in de kerk, een mondkapje te dragen.

= Het coronatoegangsbewijs (CTB) dat de overheid invoert voor bepaalde evenementen en locaties is niet van toepassing op kerkdiensten.

= Geen koffie/eet-momenten in de kerk in de periode van de lockdown

= Alleen maar reguliere erediensten

= Jassen meenemen in de kerk

= Na afloop van de dienst niet met z’n allen blijven napraten op het kerkplein

= De basisregels blijven onverminderd van belang, omdat het coronavirus niet weg is:

> handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog

> thuisblijven en testen bij klachten

> zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes

 

We zijn als gemeente dankbaar dat we met deze maatregelen als gemeente kunnen blijven samenkomen in de wekelijkse erediensten.

Uitzending vanuit
ALBLASSERDAM :

Wil u de dienst meebeleven?
Druk op onderstaande knop

Uitzending vanuit
NIEUW-LEKKERLAND:

Wil u de dienst meebeleven:
Druk op onderstaande knop