Kerkdiensten meebeleven tijdens Coronacrisis

Onder deze tekst vindt u de keuzeknoppen om de diensten mee te beleven.

 

Dat was maandag 23 maart even schrikken toen de minister in een persbijeenkomst aangaf dat samenkomsten met meer dan 3 personen niet meer toegestaan werden. Gelukkig kwam er meer duidelijkheid in de loop van de week en nu staat vast dat erediensten door kunnen gaan met max. 30 mensen op 1,5 meter afstand maar met de oproep het aantal zo beperkt mogelijk te houden. Dit zou voorlopig duren tot 1 juni a.s. maar is ondertussen verlengd tot begin december van 2020 en nog weer verder het nieuwe jaar 2021 in.

 

De kerkenraad heeft recent besloten om met ingang van februari 2021 de kerkdiensten in onze gemeente als volgt te organiseren:

  • In beide kerkgebouwen van onze gemeente zal er (als regel) een ochtenddienst worden gehouden, de predikant gaat in beide diensten voor. De aanvangstijden zijn afhankelijk van locatie (zie agenda).
  • Er wordt niet wijkgericht ingedeeld, de wijken Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland kunnen worden gemengd over beide gebouwen, om zo het onderlinge contact te bevorderen ten gevolge van het wegvallen van de middagdiensten.
  • Inrichting van gebouwen is gebaseerd op 1,5 m1 afstand, voor het aantal aanwezigen worden de richtlijnen van het RIVM aangehouden.
  • Collectes worden niet gehouden maar gaan digitaal en/of met collecteschaal in de kerkhal.
  • Voorlopig zullen er geen ontmoetingsdiensten gehouden worden.

 

Deelnemers kerkdiensten

Elke week zal de 2e scriba (Tineke van Bruggen) een indeling maken en dat doorgeven aan de te verwachten bezoekers. Mocht het zo zijn dat na indeling blijkt dat je toch niet kunt geef dat dan tijdig door aan de 2e scriba want het zou jammer zijn als plaatsen onbezet blijven. Ook als je gasten verwacht dit graag opgeven. Dan wordt daar rekening mee gehouden (max 2).

 

Mocht u heel graag aanwezig zijn, bijvoorbeeld in verband met een voorbede o.i.d., meld dit dan bij Tineke van Bruggen: scriba@nieuw-lekkerland.gkv.nl

 

Viering Heilig Avondmaal

De regelmatige viering van het Heilig Avondmaal zal verdeeld over meerdere zondagen gevierd worden. Op deze wijze wordt bereikt dat iedereen eraan kan deelnemen.

Uitzending vanuit
ALBLASSERDAM :

Wil u de dienst meebeleven?
Druk op onderstaande knop

Uitzending vanuit
NIEUW-LEKKERLAND:

Wil u de dienst meebeleven:
Druk op onderstaande knop