Wijk Nieuw-Lekkerland

Op deze pagina willen wij u kennis laten maken met onze wijk Nieuw-Lekkerland.
De wijk wordt gevormd uit drie aparte dorpen: Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk (sinds 1 januari 2019 allen behorend tot burgerlijke gemeente Molenlanden).

 

Geschiedenis

Streefkerk:
Streefkerk heeft zijn bestaan te danken aan een opgewaaide rivierduin uit de ijstijd (donk genoemd). In de vroege middeleeuwen vestigden zich hier de eerste bewoners en begonnen van hieruit het moerasland te ontginnen.  Volgens de overlevering noemden deze naar land strevende mensen hun nederzetting Streveland.
Omdat er gekerkt moest worden in het aan de overkant van de Lek gelegen Lekkerkerk ontstond er, door de groei van de bevolking het streven naar een eigen kerk. De bouw van de eerste kerk (gereed 1495) bepaalde ok de huidige naam Streefkerk.

Nieuw-Lekkerland:
In de eerste eeuwen na Christus was Nieuw-Lekkerland alleen maar moeras. Pas in de 10e eeuw kwam daar verandering in, men ging het moeras uitgraven. Door inklinking van het veen kwam het land steeds lager te liggen. Rond 1280 wordt het dorp Leckerlant genoemd. De naam Nieue-Leckelant wordt voor het eerst genoemd rond 1325 als tegenhanger van het dorpje Oud-Leckelant (nu Lekkerkerk – aan de overkant van de Lek).
Pas later werd het dorpje Nieuw-Lekkerland genoemd.

De rivier de Lek heeft in de geschiedenis een grote rol gespeeld in de plaatselijke economie en handel. De economie was gebaseerd op landbouw, veeteelt en visserij. In de 19e eeuw werd de scheepsbouw ontwikkeld.

Nieuw-Lekkerland was tot 2013 een zelfstandige burgerlijke gemeente, gelegen langs de rivier de Lek. De plaats Nieuw-Lekkerland bestond oorspronkelijk uit twee wijken, Dorp en Middelweg, die zo’n twee kilometer uit elkaar lagen, gescheiden door weilanden en verbonden via de dijk. Inmiddels is er een verbindingsweg tussen beide wijken en is er zoveel bijgebouwd in het zogenaamde Middengebied, dat beide wijken nu praktisch met elkaar zijn verbonden.

Kinderdijk:
Het dorp Kinderdijk,  dat oorspronkelijk Elshout heette, is gelegen op de laagste plaats van de Alblasserwaard. Dit was de ideale plek om water uit de polder te lozen op de Lek. Daarom lieten, toen nog twee aparte polderbesturen, de huidige 19 molens bouwen, daterend van rond 1740.
Inmiddels zijn in Kinderdijk een tweetal gemalen gebouwd die de waterstanden in de polder regelen. De molens zijn een toeristische attractie geworden.

Kerk zijn

Nieuw-Lekkerland kent een grote kerkelijke meelevendheid. Allerlei kerkgenootschappen van protestantse signatuur (6 kerkgebouwen) treft men er aan. Nieuw-Lekkerland wordt tot de bevindelijk-gereformeerde Bijbelgordel gerekend.
Wij zijn in ons dorp een kleine, maar actieve kerk met een eigen kerkgebouw, met een ledental van 100 leden (per 30-09-2021). Ook in het maatschappelijke leven dragen we ons steentje bij.

Wij vinden het als GKv Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland belangrijk ook in Nieuw-Lekkerland een preeklocatie te hebben. In ons dorp willen we een kerk zijn waarin de blijde boodschap van onze redder Jezus Christus centraal staat. Door onze gezamenlijke verbondenheid aan Hem voelen we ons ook onderling sterk verbonden.
Graag willen we anderen ook laten delen in de redding die Christus biedt.

Onze wijkgemeente komt op zondag tweemaal samen voor de erediensten.
Ook op christelijke feestdagen komen wij als gemeente samen.

Als regel is dat op de volgende tijden:

 

  • ochtenddienst – 9.00 of 10.45 uur – wisseling per 3 of 6 maanden – gehouden in Nieuw-Lekkerland
  • middagdienst – 16.30 uur – de middagdiensten worden gecombineerd met Alblasserdam en afwisselend gehouden in Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland
  • tijdens vakantieperiode juli/aug  –  gecombineerde diensten: ’s ochtends 10.00 uur te Alblasserdam en ’s middags 16.30 uur te Nieuw-Lekkerland

 Voor actuele tijden en plaatsen zie Startpagina onder Kerkdiensten/Agenda

 

NIEUW-LEKKERLAND
Kerkgebouw De Hoeksteen
Vonckstraat 13