Preken

Onze predikant ds Rik Meijer ( in periode 2011 – 2020) heeft een aantal prekenseries gehouden over bepaalde thema’s. Omdat we niet alles kunnen onthouden, is het goed om die preken nog eens rustig door te lezen.
De preken zijn hieronder opgenomen.

Preken over het jaarthema – seizoen 2018-2019

Voor het seizoen 2018-2019 is gekozen voor het jaarthema Leven is geven.

Over dat thema zijn een viertal preken gehouden, verdeeld over het jaar.

In elk seizoen van het jaar is een deel van Romeinen 12 behandeld. Dit hoofdstuk gaat over ons leven zoals God dat wilt.

Hieronder zijn ze opgenomen. Klik op de door u gewenste preek.

Preken over geloofsbelijdenis van NICEA

In 2019 zijn een drietal leerdiensten gehouden over de geloofsbelijdenis van Nicea. Deze geloofsbelijdenis behandelt de drie facetten van de drie-eenheid van God.
In elke leerdienst wordt één van die facetten nader uitgewerkt.

Om een keus te maken kunt u hieronder op één van de preken klikken. Tevens is de tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea opgenomen en ook een ingevulde ‘handout’ met de kernpunten van de geloofsbelijdenis van Nicea.

Preken over het bijbelboek Leviticus

In het begin van het jaar 2020 zijn een aantal preken gehouden over het boek Leviticus.
Geen boek waar je zo maar naar grijpt, maar………….. toch écht Woord van God.

Hieronder zijn de preken opgenomen, met vermelding van hoofdstukken en verwijzing naar het onderwerp.
Door te klikken op het hoofdstuk(ken) zal de tekst van de preek zich openen zodat hij gelezen kan worden.

In aanvulling op de preken over Leviticus zijn ook aantal bijbelstudies gemaakt (zie onder Bijbelstudies)