Even voorstellen

Waar wij wonen en leven.

Als kerkelijke gemeente NGK Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland, met de twee wijken: Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, wonen we in het westelijk deel van de Alblasserwaard. Dit is gelegen in het zuidoosten van de provincie Zuid-Holland, ten (zuid)oosten van de stad Rotterdam en ten noordwesten van de stad Dordrecht.
Het vormt het zuidelijk deel van het Groene Hart en betreft een laaggelegen en overwegend dunbevolkt, agrarisch gebied (veeteelt), omsloten door rivieren en kanalen en voorzien van prachtige natuur.

Wij wonen met z’n allen in twee aparte burgerlijke gemeenten en in vijf dorpen.

Alblasserdam is een zelfstandige burgerlijke gemeente met ca. 20.000 inwoners.

Molenlanden, ontstaan uit gemeentelijke herindelingen van de laatste jaren. De burgerlijke gemeente Molenlanden heeft totaal ca. 44.000 inwoners, verdeeld over 1 stad, 20 dorpen en 22 buurtschappen. Hiertoe behoren de kernen: Nieuw-Lekkerland (ca 8400 inwoners), Kinderdijk 820 inwoners) en Streefkerk (ca 2500 inwoners), deze drie kernen vormen samen de wijk Nieuw-Lekkerland.
De kern Oud-Alblas maakt ook deel uit van Molenlanden maar hoort kerkelijk bij de wijk Alblasserdam.

 

Tussen onze beide wijken in bevindt zich het het unieke molengebied van Kinderdijk, met de status van Unesco Werelderfgoed.
Een verzameling van 19 oude windmolens ( rond 1740) en moderne gemalen die er voor zorgen dat wij in de polder verzekerd zijn en blijven van droge voeten.

Kinderdijk-waterschappen met plaatsnamen

Wat voor kerkelijke gemeente wij zijn.

Onze gemeente NGK Alblasserdam-Nieuw-Lekkerland maakt deel uit van het kerkverband van de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) , met landelijk ca. 345 kerklocaties en ca. 140.000 leden (opgave 2023).

Wij zijn een gemeente met twee wijken en twee kerkgebouwen met een ledental per 01-05-2023 van 223 leden, verdeeld over:

  • – Alblasserdam met 130 leden
  • – Nieuw-Lekkerland 93 leden.

Tot september 2016 waren wij twee aparte gemeenten, die al wel sinds het ontstaan van ons kerkverband (de vrijmaking in 1944) veel samenwerkten. Zo hadden we samen één predikant, maar bleven aparte gemeenten, elk in ons eigen dorp. De samenwerking werd steeds intensiever (en nodig i.v.m. het ledental) en sinds 2012 zijn er besprekingen geweest over mogelijke samenvoeging van beide gemeenten. Dat resulteerde in 2016 erin dat wij zijn samengegaan in een voorlopige federatieve vorm, deze is nu definitief geworden en zijn wij per 01-01-2020 één gemeente met twee wijken/preeklocaties.

We gaan nu samen verder onder de naam: Nederlandse Gereformeerde Kerken Alblasserdam – Nieuw–Lekkerland (NGK Alblasserdam – Nieuw–Lekkerland).

Wat ons drijft is: leven voor God. We geloven dat Hij ons heeft gemaakt, voor ons zorgt en dat we met Hem verbonden zijn door zijn Zoon Jezus Christus.

Waar staan we voor?

We geloven dat we van God afhankelijk zijn omdat we het leven van Hem krijgen. We geloven ook dat God liefde is, want hij heeft zijn enige Zoon naar de wereld gestuurd. Dankzij Jezus Christus is er vergeving van schuld en krijgen we het eeuwige leven (zoals beschreven wordt in de Bijbel).
We willen graag leerling zijn van Jezus Christus (met vallen en opstaan) door naar elkaar om te zien als kinderen van God. We willen delen en uitdelen van wat we van Hem krijgen. Het doel is om steeds te zoeken naar wat voor God belangrijk is.

Wat doen wij?

Op zondag komen we twee maal bij elkaar voor een kerkdienst. We willen daarin God eren en ook vanuit de bijbel horen wat Hij tegen ons zegt. Door de weeks zijn er ook ontmoetingen waarin we uit de bijbel lezen, daarin studeren en voor elkaar bidden.
We worden ook gestimuleerd om als christen in de maatschappij zichtbaar te zijn. In Nieuw-Lekkerland is er een interkerkelijke samenwerking met de plaatselijke kerken onder de naam Keerpunt.

De ochtenddiensten zijn als regel gecombineerd en worden afwisselend gehouden in Alblasserdam of Nieuw-Lekkerland. Voor de middagdiensten wordt een apart rooster gevolgd.

Hoe ziet bij ons een kerkdienst eruit?

Een kerkdienst is een ontmoeting, met elkaar maar bovenal met onze Heer. We vinden het belangrijk om de heilige God te aanbidden door middel van gebed, en de lof toe te zingen met psalmen en andere liederen. We lezen uit de bijbel en luisteren naar de preek om Hem beter te leren kennen en aangespoord te worden om voor Hem te leven.

De liturgie is vrij traditioneel, maar open voor vernieuwing.