Leeswijzer

“Om te geloven heb ik de kerk nodig”

Waarom deze leeswijzer?

In het boekje ‘Om te geloven heb ik de kerk nodig’ van Harald Overeem staan achterin een paar bespreekvragen. Deze kunnen gebruikt worden voor de groepsbesprekingen door de weeks. Maar kan je dit boekje ook voor jezelf lezen?
Of als je een gezin hebt, met je kinderen aan tafel?

Ja natuurlijk kan dat. Maar je vindt in het boekje niet een weekindeling of concrete gespreksvragen n.a.v. een bijbelgedeelte. Het leek ons daarom als taakgroep een goed idee om deze zelf erbij te verzinnen en daarom is deze ‘leeswijzer’ geschreven.

Het is geschikt om te gebruiken voor je persoonlijke ‘stille tijd’ of als hulp wanneer je aan tafel in gesprek wil gaan over het thema van de dag.

Tip:   lees als ouder dan zelf het gedeelte door, en gebruik de ‘kerngedachte’ om te vertellen wat er beschreven wordt.

Wat is de opzet?

Het gemeenteproject duurt 6 weken en elke week staat 1 van de 6 V’s centraal:

  1. Vergeving (hoofdstuk 3)
  2. Vrede (hoofdstuk 4)
  3. Vrijheid (hoofdstuk 5)
  4. Vreugde (hoofdstuk 6)
  5. Vriendschap (hoofdstuk 7)
  6. Vroomheid (hoofdstuk 8)

In deze leeswijzer wordt duidelijk hoe je elk hoofdstuk in 6 dagen kunt knippen, lees je de kerngedachte van de paragraaf, wordt je een bijbelgedeelte aan de hand gedaan met een bespreekvraag. Ook hebben we film/luistertips toegevoegd.

Wat is het uitgangspunt?

Het eerste deel van het boekje (Aanleiding t/m Inleiding p.11-26) is bedoeld als achtergrond. Lees deze nog voor het gemeenteproject van start gaat voor jezelf door. Daar kan je mooi de zomervakantie voor gebruiken 😉 Overeem maakt in dit eerste deel duidelijk dat kerk en geloof in zijn ogen bij elkaar horen. De kerk is de plek waar ‘heil’ te vinden is. De vroege kerkvaders konden het scherp zeggen: ‘buiten de kerk is er geen heil’ (p.14). Je kunt dat ook omdraaien: de kerk is de vindplaats van heil, al moet je ook de ‘gebroken gestalte’ die ze is erkennen.

Rondom doop en avondmaal zie je 2 belangrijke dingen:

  1. ontvangen – God is een schenkende God (denk aan het jaarthema Leven is geven van afgelopen seizoen), we ontvangen het leven van Hem. We staan met lege handen, maar Hij wil ze vullen.
  2. verbonden worden – in doop en avondmaal word je verbonden met het lijden, sterven en opstaan van Jezus Christus. Je wordt als het ware bij zijn paspoort ingeschreven, want hij sterft ‘voor ons’.


We wensen ieder veel vreugde toe in dit project en hopen en bidden dat het tot opbouw is van ons geloof en tot eer van onze God.

De taakgroep,
Liesbeth Tijssen
Anne-Marie Korporaal
Liesbeth Lameris
Rik Meijer (dcmeijer@gkv.nl)

Leeswijzer per week

Door te klikken op één van de onderstaande weken krijg je de leeswijzer van de betreffende week te zien