Ons gemeenteproject in 2019

 

“Om te geloven heb ik de kerk nodig”

 

Wat gaan we doen?

 

Na de zomer willen we als gemeente een ‘gemeenteproject’ beginnen. Dat betekent dat we 6 weken lang met elkaar stilstaan bij de vraag ‘Heb je de kerk nodig om te geloven?’

 

Wat is het doel?

 

Doel van het project is om zowel de band met God als de onderlinge band in de gemeente te versterken. Ook zijn mensen die niet lid zijn van de gemeente van harte uitgenodigd om mee te doen en zo een kijkje te krijgen in ‘de keuken’.

 

Wat is de opzet?

 

Het gemeenteproject duurt 6 weken. Elke week staat een hoofdstuk uit het boekje ‘Om te geloven heb ik de kerk nodig’ (Harald Overeem) centraal.
(Zie https://www.schuilplaatsboeken.nl/overeem-harald/om-te-geloven-heb-ik-de-kerk-nodig)

 

 

 

  1. Vergeving
  2. Vrede
  3. Vrijheid
  4. Vreugde
  5. Vriendschap
  6. Vroomheid

 

In de eerste week gaat het dus over vergeving. Zowel in de kerkdienst als thuis en op een bijbelstudiegroep gaan we na wat God hierover zegt in de bijbel en hoe het in de praktijk van ons leven ‘werkt’.

 

Wanneer is het?

Het project start op zondag 8 september en loopt dan 6 weken door. In de week van zondag 8 september beginnen de wekelijkse bijbelstudiegroepen. De meesten zullen ‘s avonds plaatsvinden en in onderling overleg kan bepaald worden of er ook met elkaar gegeten wordt. Iedereen kan aangeven op welke dag hij/zij kan meedoen en op basis daarvan worden de groepen ingedeeld.

 

Waarom zou ik meedoen?

 

We hopen dat iedereen die interesse heeft voor het christelijk geloof, op zoek is naar God of simpelweg nieuwsgierig is wat er in een kerk gebeurt zich van harte uitgenodigd voelt om mee te doen. Uiteraard is iedereen welkom voor de zondagse kerkdienst, maar we zien het ook als verrijking wanneer mensen ‘van buiten af’ met de bijbelstudiegroepen willen meedoen.

 

Willen jullie mij bekeren?

 

Ja natuurlijk hopen we dat we met elkaar (opnieuw) ontdekken dat er vergeving, vrede, vrijheid, vreugde, vriendschap en vroomheid te vinden is in Jezus Christus. En dat we de kerk nodig hebben omdat we bij Hem willen horen. Dat is de ontdekking die we als gemeente steeds weer moeten doen, dankzij het werk van de heilige Geest. We hopen dat ook niet-kerkelijken mee willen doen  in het stellen van vragen, het lezen uit de bijbel en voor elkaar bidden. Het is dus niet de bedoeling om je als belangstellende apart te benaderen, maar je de gelegenheid te geven om deel te nemen aan het gesprek.

 

Contact?

 

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, zoek dan contact met Marion van der Ven of Rik Meijer.

 

 

 

Boek

 

Helaas is het boekje ‘Om te geloven heb ik de kerk nodig’ (Harald Overeem) op dit moment uitverkocht.
Bij deelname krijgt u van ons een afdruk van de te behandelen hoofdstukken (hoofdstukken 3 t/m 9)
Om alvast een indruk te krijgen over het project/boek en als voorbereiding zijn de de eerste twee hoofdstukken – ‘aanleiding’ en ‘inleiding’ – hier aan te klikken.