Stille week 2023

Stille week vieringen NIEUW-LEKKERLAND

In dit kerkelijk jaar begint op 3 april de Stille Week. Gelukkig kunnen de vesperdiensten in die week weer doorgaan op de manier zoals we het gewend waren voor de corona pandemie. Alle kerkgebouwen zijn weer gewoon toegankelijk. Het is fijn om zo met 5 plaatselijke kerken dit weer gezamenlijk hebben kunnen organiseren. Dat we dit samen met hopelijk veel inwoners mogen doen is toch een heel mooi iets, samen het lijden en sterven van onze Heiland gedenken en overdenken. Beseffend dat Zijn offer onze redding is.

Hieronder de verdeling van de avonden:

Maandag       Dorpskerk                  ds. A. de Lange en ds. T. Bekkema (kerk De Hoeksteen)

Dinsdag         Rehobothkerk           ds. A. van Lingen

Woensdag    Ontmoetingskerk      ds. A.A. Wisman (wordt ook uitgezonden via Kerkklokradio)

Donderdag   Maranathakerk         ds. A. van Beek

Aanvang van de samenkomsten is 19.30 uur en duren tot ca. 20.15 uur.