Gebedssamenkomst KEERPUNT

Op 8 oktober a.s. organiseert Keerpunt (interkerkelijke samenwerking Nieuw-Lekkerland weer een gebedssamenkomst.

Deze keer wordt de bijeenkomst gehouden in de bijzaal van de Maranathakerk, Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland, we beginnen om 19.00 uur en het zal duren tot ca. 20.00 uur.

Het thema van dit biduur is: “Gods gemeente zijn we met elkaar”.

Het nieuwe seizoen is alweer begonnen. We willen vol enthousiasme met onze activiteiten bezig zijn, maar weten ook dat we in alles afhankelijk zijn van de zegen van God.

Daar willen we dan ook voor bidden.

Ook willen we samen bidden en danken voor alle activiteiten van Keerpunt; voor evangelisatie, voor onze kerken, voor ons dorp, voor Nederland, voor de wereld en voor alles wat ons bezighoudt.

Iedereen wordt van harte  uitgenodigd!