Week van gebed 2021

Week van Gebed 2021.

In de week van 17 – 24 januari wordt de jaarlijkse Week van Gebed gehouden. De landelijke werkgroep heeft de oproep van de Here Jezus #blijfinmijnliefde centraal gezet. Dit is daarom ook het thema voor de Week van Gebed.

Afgelopen jaren werden door de werkgroep vanuit Keerpunt gebedsbijeenkomsten in deze week georganiseerd in verschillende kerken in ons dorp. Dit zal dit jaar door de strenge coronamaatregelen niet gebeuren.

In sommige kerken zal het thema komende zondag in de eredienst centraal staan. U wordt opgeroepen deze week zelf bewust bij stil te staan en momenten te nemen om in gebed gaan. Daarvoor is de digitale versie van het gebedsboekje met een dagelijks Bijbelgedeelte, een korte overdenking en gebedsonderwerpen bijgevoegd.  Wij roepen u op om persoonlijk of als gezin gestalte te geven aan de Week van Gebed zodat we met onze dank maar zeker met onze nood tot Hem zullen gaan en Hij ons zal horen.