Categorie: Publiek

Stille week 2024

Stille week 2024

Ook dit jaar willen we als samenwerkende Kerken in Nieuw-Lekkerland weer gezamenlijk stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus. Op vier avonden in de stille week voor Pasen zal er in één van de Kerken een samenkomst worden gehouden. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren ca. 45 minuten. De […]

Week van Gebed 2024

Week van Gebed 2024

  Van 21 tot en met 28 januari 2024 vindt de jaarlijkse Week van Gebed plaats. Wereldwijd bidden christenen tijdens deze week samen voor eenheid, voor hun wijk en de wereld. Het overkoepelende thema is ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.   Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door! […]

Kerstnachtviering 2023

Kerstnachtviering 2023

Op zondag D.V. 24 december a.s. om 22.00 uur zal de Kerstnachtviering vanuit Keerpunt Nieuw-Lekkerland weer worden gehouden in het kerkgebouw Rehoboth aan de Planetenlaan. Het thema van de dienst is: ‘Toekomst vol van Hoop’. In deze donkere wereld waar zoveel misgaat en mensen vaak tegenover elkaar -ja zelfs elkaar naar het leven- staan mogen […]

Winterfair

Winterfair

Keerpunt werkt net als vorig jaar samen met de SEN (Stichting Evenementen Nieuw-Lekkerland) en doet ook dit jaar weer mee met de Winterfair. Op vrijdag 15 december willen wij, tijdens de Winterfair in en rondom het Waellant, graag laten horen waar Kerst werkelijk om draait! Jezus, Gods Zoon, kwam naar de aarde omdat God van […]

Bidstond voor Israël

Bidstond voor Israël

In deze tijd van grote benauwdheid voor Israël en met het oog op het toenemend antisemitisme is het erg belangrijk dat we als gelovigen in de bres staan voor Gods volk! Sinds het onbeschrijfelijke drama op 7 oktober is het alweer de vijfde keer dat we deze bidstond organiseren. Het zijn tot nu toe zeer […]

Gebedssamenkomst KEERPUNT

Gebedssamenkomst KEERPUNT

Op D.V. zaterdag 7 oktober van 19.00 tot 20.00 uur willen we in de Ontmoetingskerk aan de Dorpslaan een bidstond houden vanuit de samenwerkende kerken binnen Keerpunt Nieuw-Lekkerland. Wat is er veel om voor de bidden maar ook om God te danken. Als we dit samen doen mogen we weten dat we Hem daarmee eren […]

Sing-in 2023 – Keerpunt

Sing-in 2023 – Keerpunt

Op zondag 2 juli wordt er door Keerpunt weer een Sing-in georganiseerd, onder leiding van de band Redeemed.     De Sing-in begint om 20.15 uur, inloop vanaf 19.45 met koffie, thee of fris. De toegang is gratis, na de Sing-in is er een collecte voor de onkosten.   We hopen u/jou daar te ontmoeten! […]

Gebedssamenkomst  KEERPUNT

Gebedssamenkomst KEERPUNT

Op maandag avond 15 mei, van 19.00 tot 20.00 uur, houdt Keerpunt een Bidstond, in de Maranathakerk, Mattenbies 1 in Nieuw-Lekkerland.   Als Keerpunt, een samenwerking van 5 verschillende kerken, willen we elkaar bemoedigen, maar ook de goede boodschap van God doorgeven, met als thema voor deze avond: “Een klein verschil, maakt veel uit” In […]

Toerustingsavond voor ouders & jeugdleiders

Toerustingsavond voor ouders & jeugdleiders

Beste broeder en zuster, Een mooie uitnodiging voor een toerustingsavond op 10 mei a.s. voor ouders met als titel ‘Opvoeden met vallen en opstaan’ ontvingen wij als Keerpunt van de Vrije Baptisten Gemeente uit ons dorp Nieuw-Lekkerland. De Vrije Baptisten Gemeente organiseert jaarlijks voor hun jeugdleiders een toerustingsavond. Toen zij bezig waren met de voorbereiding […]

Stille week 2023

Stille week 2023

Stille week vieringen NIEUW-LEKKERLAND In dit kerkelijk jaar begint op 3 april de Stille Week. Gelukkig kunnen de vesperdiensten in die week weer doorgaan op de manier zoals we het gewend waren voor de corona pandemie. Alle kerkgebouwen zijn weer gewoon toegankelijk. Het is fijn om zo met 5 plaatselijke kerken dit weer gezamenlijk hebben […]