Week van gebed 2019

Week van Gebed 2019: ‘Recht voor ogen’

Van 20-27 januari 2019 organiseren Missie Nederland en de Raad van Kerken de Week van gebed voor de eenheid. Al vele jaren organiseren beide organisaties (in samenwerking met internationale partners) een gebedsweek aan het begin van een nieuw kalenderjaar. Een mooie traditie. In onze gemeenten, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland, trekken de kerken ook samen op in het organiseren van deze gebedsweek.

 

Dit jaar is het materiaal voor de Week van Gebed voorbereid door christenen uit Indonesië. De bijbeltekst die centraal staat komt uit boek Deuteronomium: ‘Zoek het recht en niets dan het recht’ (Deut.16:18-20). We brengen het onrecht voor Gods ogen en vragen Hem recht te doen.
In de lezingen tijdens de gebedsbijeenkomsten door de week heen krijgen we elke dag ook een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt voor onze ogen. Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht in gebed en in onze daden.

 

 

Ieder die mee wil bidden is van harte welkom in de verschillende kerken de week door!

De gezamenlijke kerken nodigen u van harte uit om mee te komen bidden tijdens deze Week van Gebed.

In Alblasserdam:
– maandag, 21januari      Chr. Gereformeerde Kerk,Waalsmondelaan 16

– dinsdag 22 januari        Havenkerk, Ieplaan 9
– woensdag 23 januari    Jozua, Ampèrestraat 4
donderdag 24 januari   Elthetokerk, Blokweerweg 22 – aansluitend Bijbelquiz**
– vrijdag 25 januari          Ichthuskerk, Scheldeplein 2
– zaterdag 26 januari       ’t Scheepke, Rijnstraat 434

In Nieuw-Lekkerland:
   – zaterdag 19 januari        kinderochtend van 10.00 tot 12.00 uur in “De Hoeksteen”.  Opgeven per mail bij Ellen van Bruggen – pietenellen@vbruggen.net

   – maandag 21 januari       Gereformeerde Ontmoetingskerk, Lekdijk 219
   – dinsdag 22 januari         Herv. Gemeente Maranatha, Mattenbies 1
   – woensdag 23 januari     Geref. Kerk Vrijgemaakt, De Hoeksteen, Vonckstraat 13
   – donderdag 24 januari    Vrije Baptistengemeente, Maranatha-kerk, Mattenbies 1
   – vrijdag 25 januari           Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Rehoboth, Planetenlaan 30
– zaterdag 26 januari        Speciale jeugd (vanaf 16 jaar) gebedsdienst in de Ontmoetingskerk en deze vangt aan om 20.00 uur.

 

 Bidt u met ons mee?
Alle samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren een half uur tot maximaal een uur.

**   Aansluitend op de bijeenkomst van donderdag 24 januari wordt in de Elthetokerk voor het achtste achtereenvolgende jaar de Alblasserdamse Bijbelquiz  gehouden. De quiz is ontwikkeld door het Nederlands Bijbelgenootschap. Aan de quiz zal worden deelgenomen door teams van verschillende Alblasserdamse kerken / geloofsgemeenschappen. Een mooie gelegenheid om elkaar op een plezierige wijze te ontmoeten rond de open bijbel. U bent van harte uitgenodigd!